Language Language
  • icon
  • icon
  • icon

FUGLEARTENE

Bjarne Riesto ©Bjarne Riesto
Foto: Bjarne Riesto

Lundefugel

Lundekolonien på Storstappen og Kirkstappen er tilnærmet like stor som koloniene på Røstøyene. De fleste hekker på Storstappen, men det finnes også en del hekkende lunde på nordsiden av Kirkstappen. Lundene hekker i gressbakkene, i ur og i sprekker i fjellet. De unngår de steile og slette fjellveggene. Antallet par som hekker varierer mellom år, slik at noen år kan over 400 000 par gå til hekking, mens andre år er dette tallet nede i under 200 000 par. Uansett er en anselig mengde lundefugl knyttet til kolonien: Med ungfugler og ikkehekkende individer er antallet godt over 1 million individer.
Geir Systad ©Geir Systad
Foto: Geir Systad

Lomvien

Lomvien hekker også i fuglefjellet. Tidligere hekket den på åpne hyller sørvest på Staurspira, men er forsvunnet derfra nå, og legger eggene sine skjult i sprekker i fjellet. Antallet hekkende par har vært oppe i 650 par, men vi vet ikke hvor mange som hekker i kolonien nå. Sammen med lomvien hekket tidligere også polarlomvien med noen få par. Disse er nå forsvunnet fra kolonien, sannsynligvis fordi de ikke tåler forstyrrelse fra havørn så godt som det lomvien gjør.
Alke dok_200x133
Foto: Geir Systad

Alka

Alka ligner på lomvien, men har et kraftigere nebb enn denne. Alkene hekker i ur på Storstappen og Kirkstappen, noe som gjør at det er vanskelig å beregne antallet for denne arten. Et grovt anslag er at det hekker over 2500 par i reservatet.

Havsula

Den mest slående arten som hekker på Gjesværstappan, er havsula. Om lag 1 200 par hekker vest på Staurspira, hvor de samler sammen tarestilker, garn- og taurester til reirene sine. Arten etablerte seg her i 1987, og økte raskt i antall. I 1995 var det over 500 par, og i 2002 over 2000 par. Den store fuglen med det gule hodet og de slanke, spisse vingene er et storslått syn.

Storskarven

Storskarven hekker nå på Kirkstappen. Den har også forsøkt seg på Storstappen for noen år siden. Antallet par har variert fra opp til 178 par i 2003, til 24 par i 2005. I 2011 hekket det 131 par. I storskarvkolonien har det også etablert seg lomvi og alke, som antagelig får beskyttelse fra storskarvene når havørn kommer inn i området.
Krykkje dok_200x150
Foto: Geir Systad

Krykkja

Krykkja er en liten måkeart som finner føden sin i åpent hav. Krykkjene finner vi i størst antall på Storstappen. På 60- og 70-tallet ble bestanden anslått til ca. 1500 par, men dette tallet var gått ned til ca. 900 par i 2006. Krykkjesjåen er den største kolonien for tiden.
havørna dok_200x133
Foto: Edelh Ingebrigtsen

Havørna

Havørna er en vanlig fugl på Gjesværstappan. Man kan se flere titalls i lufta samtidig. De fleste av disse er imidlertid ikkehekkende, unge fugler, som høster av den overfloden et fuglefjell er. Kun et par er påvist hekkende, men andre par hekker på næringer inne på Magerøya.

Øvrige fugler

Vi har foreløpig inngått avtale med Birdsafari AS om bruk av deres hjemmesiden her. Birdsafari har en god side som forteller om fugleartene, her kan du også høre hvordan hver og en høre ut.

Fugler på Gjesværstappan