Language Language
 • icon
 • icon
 • icon
Lomvier_Foto_Geir Systad

Gjesværstappan - en av de største sjøfuglkoloniene i Nord-Europa!

Gjesværstappan er en av Nord- Europas største sjøfuglkolonier. Unik på grunn av antall fugler, men også på grunn av artsmangfold og en spektakulær natur. Tilgjengeligheten og nærheten til Nordkappturismen gjør dette til et spennende prosjekt som ligger i grensesnittet mellom å være et reiselivsprodukt og det å bidra til å lindre kunnskapstørsten. Man skal bygge bro mellom å skape og formidle ny kunnskap om natur, samfunn og kultur i nord med reiselivsnæringens marked av kunnskapstørste besøkende.
Du er her: Home
Hvorfor formidle kunnskap og forvaltning?

Norsk forskning og forvaltning sitter på store kunnskapsmengder om kyst- og havmiljøet. Denne kunnskap bør formidles til befolkningen/turister. Mennesker som besøker Gjesvær/ Nordkapp bør bli informert om hvorfor folk lever og bor her ved kanten av Barentshavet.

Hvorfor Gjesvær/Nordkapp?
 • Nærhet til et rikt og spennende naturmiljø
 • Lang historie knyttet til fiske og fangst
 • Nærhet til Barentshavet/viktige fiskeriområder/ olje- og gassområder
 • Nærhet til turisme Hvorfor sjøfugl?
 • Viktig biologisk komponent i økosystem Barentshavet
 • Indikator på de biologiske ressursene i et område
 • Indikator på helsetilstanden i det marine miljø
 • Naturopplevelse
 • Barentshavet - en av verdens høyeste tettheter av sjøfugl
 • Ca. 40 arter hekker regelmessig i nordlig del av Norskehavet og Barentshavet
 • Spesialiserte toppredatorer
 • Indikator på endringer i miljøet
 • Viktig sjøfuglregion i global sammenheng
 • Nasjonal og internasjonal vernestatus
Bjarne Riesto

Birds

Foto: Bjarne Riesto
bottommenu_left_bkg

BILLEDARKIV

Fotograf: Bjarne Riesto
Batliv_Foto_Bjarne Riesto

Birdsafari

Fotograf: Bjarne Riesto